Sedan år 1880 har det österrikiska familjeföretaget Laska levererat tekniska lösningar till livsmedelsindustrin. Nu inne på 5e generationen Laska har företaget vuxit och idag hittar man Laskas lösningar i över 130 länder världen över. Laska är en symbol för hög kvalitet och total kundnöjdhet. Genom Laska erbjuder vi:
• Hackar
• Kvarnar
• Blandare
• Emulsionskvarnar
• Blandarkvarnar
• Sönderdelare för fryst kött
• Produktionslinjer